man��el se d��v�� jak ��uk�� jeho ��ena dívky|homosexuál|transsexuál